Regulaminy konkursów

Cool

PAŹDZIERNIK

MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH  

Regulamin konkursu literacko - plastycznego: „Nowe przygody krasnala Hałabały"

Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień i inwencji twórczej dzieci;
 • rozbudzanie pozytywnej motywacji do twórczości własnej;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów;
 • podjęcie działań zgodnych z realizacją kierunki polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016 „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy: Uczniowie klas I – III
 2. Konkurs ogłoszono w dwóch kategoriach:
 • literackiej – formy pracy: bajka, opowiadanie, wiersz, książeczka, komiks itp.
 • plastycznej – forma pracy : praca plastyczna wykonana dowolną techniką, w dowolnym formacie, dopuszcza się prace przestrzenne
 1. Każda praca powinna posiadać dołączony opis zawierający: imię i nazwisko uczestnika, klasa
 2. Jeden uczestnik może złożyć prace w obu kategoriach;
 3. Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie
 4. Podpisane prace należy złożyć do dnia 16 października 2015r. do biblioteki szkolne;
 5. Prace zostaną ocenione prze jury powołanych przez organizatorów konkursu i nagrodzone w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.
 6. prace nagrodzone zostaną zgłoszone do wojewódzkiego konkursu literacko – plastycznego „Nowe przygody krasnala Hałabały” ;
 7. Prace przechodzą na własność organizatorów.

Cool

Regulamin  konkursu czytelniczego  "Czy znasz twórczosć ?"

Cele konkursu:

- Popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich.

- Rozwijanie zainteresowań najnowszą literaturą dziecięcą i młodzieżową.

- Rozwój wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wy

 

Cool

Rok szkolny 2015/2016

Cool