Regulaminy konkursów

Cool

Regulamin  konkursu plastycznego "Czy znasz twórczość Tomasza Samojlika?"

Cele konkursu:

- Popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich.

- Rozwijanie zainteresowań najnowszą literaturą dziecięcą i młodzieżową.

- Rozwój wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej literaturą współczesnych pisarzy   polskich.

- Rozbudzanie motywacji czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs plastyczny Czy znasz twórczość Tomasza Samojlika? jest przeznaczony dla uczniów z klasy II – III.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji do książki Tomasza Samojlika

 • Żubr Pompik Letni zmierzch i inne opowieści  
 • Żubr Pompik Zapach wiosny i inne historie 

3. Pracę należy wykonać techniką dowolną, format A4, A3

4. Pracę konkursową należy opatrzyć pseudonimem i dołączyć do niej zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym pseudonimem) z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą oraz imieniem  i nazwiskiem opiekuna

5. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora.

6. Kryteria oceny prac:

 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • oryginalność pracy,
 • wartość plastyczna,
 • ogólny wyraz artystyczny.

7. Prace konkursowe należy przekazać do biblioteki szkolnej do 22 października.

8. Trzy prace wybrane w drodze eliminacji szkolnych zostaną przekazane na etap międzyszkolny.

 

Cool

Regulamin  konkursu czytelniczego  "Czy znasz twórczosć Tomasza Samojlika?"

Cele konkursu:

- Popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich.

- Rozwijanie zainteresowań najnowszą literaturą dziecięcą i młodzieżową.

- Rozwój wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej literaturą współczesnych pisarzy   polskich.

- Rozbudzanie motywacji czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs Czy znasz twórczość Tomasza Samojlika? jest przeznaczony dla uczniów z klasy IV –VI.
 1. Przedmiotem konkursu jest twórczość współczesnego pisarza polskiego – Tomasza Samojlika, czyli sprawdzenie znajomości treści książek w/w pisarza.
 2. Konkurs czytelniczy przebiegać będzie w dwóch etapach: szkolnym
  i międzyszkolnym.
 3. Literatura obowiązująca na etapie szkolnym:
 • Wilk Ambaras,
 • Bartnik Ignat i skarb. 
 1. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w szkole w formie pisemnej w dniu 21 października. Trzech uczniów z największą ilością punktów zostanie zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego konkursu.
 2. Drugi etap międzyszkolny konkursu czytelniczego odbędzie się 13 listopada. Literatura obowiązująca na etapie szkolnym oraz dodatkowo:
 • Ostatni żubr 

 

 

Cool

Rok szkolny 2014/2015

Cool