Regulaminy konkursów

Cool 

Biblioteka szkolna SP nr 8 im.Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

Cele konkursu:

- Popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich.

- Rozwijanie zainteresowań najnowszą literaturą dziecięcą i młodzieżową.

- Rozwój wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej literaturą współczesnych pisarzy   polskich.

- Rozbudzanie motywacji czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs plastyczny Czy znasz twórczość Grzegorza Kasdepke? jest przeznaczony dla uczniów z klasy II – III
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pocztówki z wybranego kraju na podstawie książki Grzegorza KasdepkeZ piaskownicy w świat”,
 3. Technika pracy kredki, farby.
 4. Format pracy A4,
 5. Pracę konkursową należy opatrzyć pseudonimem i dołączyć do niej zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym pseudonimem) z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą oraz imieniem  i nazwiskiem opiekuna
 6. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora.
 7. Kryteria oceny prac:
 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • oryginalność pracy,
 • wartość plastyczna,
 • zgodność pracy z tematem konkursu
 1. Prace konkursowe należy przekazać do biblioteki szkolnej do 25 października
 2. Trzy prace wybrane w drodze eliminacji szkolnych zostaną przekazane na etap międzyszkolny.
Organizatorzy: mgr Urszula Markowska, mgr Anna Żywolewska

Cool  

Biblioteka szkolna SP nr 8 im.Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym

Cele konkursu:

- Popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich.

- Rozwijanie zainteresowań najnowszą literaturą dziecięcą i młodzieżową.

- Rozwój wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej literaturą współczesnych pisarzy   polskich.

- Rozbudzanie motywacji czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs Czy znasz twórczość Grzegorza Kasdepke ? jest przeznaczony dla uczniów z klasy IV –VI.
 1. Przedmiotem konkursu jest twórczość współczesnego pisarza polskiego – Grzegorza Kasdepke, czyli sprawdzenie znajomości treści książek w/w pisarza.
 2. Konkurs czytelniczy przebiegać będzie w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym.
 3. Literatura obowiązująca na etapie szkolnym:
 • Poradnik hodowcy aniołów 
 • Fochy fortuny, czyli Kuba i Buba w gąszczu słów.
 1. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w szkole w formie pisemnej w dniu 22 października. Trzech uczniów z największą ilością punktów zostanie zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego konkursu.
 2. Drugi etap międzyszkolny konkursu czytelniczego odbędzie się 13 listopada. Literatura obowiązująca na etapie szkolnym oraz dodatkowo:
 • Mity dla dzieci 
 Organizatorzy: mgr Urszula Markowska,mgr Anna Żywolewska

Rok szkolny 2013/2014

Cool