Regulaminy konkursów

Cool

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I

ul. Mieszka I 18

15-054 Białystok tel. 85 73-23-000

Regulamin Konkursu Głośnego Czytania

„Czytanie jest w modzie”

II edycja „Czytamy legendy piastowskie”

Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I

w Białymstoku zapraszają do udziału w Konkursie Głośnego Czytania

„Czytanie jest w modzie”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych województwa podlaskiego. Eliminacje zostaną przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas I-III i klas IV –VI.

Cele konkursu:

- popularyzacja czytania wśród dzieci

- propagowanie wartościowej literatury

- zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się piękną polszczyzną

- stworzenie uczniom możliwości konfrontacji własnych osiągnięć

z rówieśnikami

- realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Warunki uczestnictwa:

- konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego

- w konkursie sięgamy do legend piastowskich (bibliografia w załączniku 1)

- do 15 IV 2016 r. w szkołach przeprowadzane są eliminacje szkolne konkursu, podczas których wyłoniony zostanie 1 uczestnik w odpowiedniej kategorii wiekowej do eliminacji międzyszkolnych.

Każda szkoła może zgłosić 1 kandydata w grupie wiekowej klas I-III i/lub w kategorii wiekowej klas IV-VI

- do końca IV 2016 r. szkoły przesyłają kartę zgłoszenia do organizatorów

(karta zgłoszenia w załączniku 2) oraz zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie (załącznik 3)

- eliminacje międzyszkolne konkursu odbędą się w dniach 17-18 V 2016 r.

- uczestnicy będą czytać fragmenty legend wybrane losowo

- uczestników będzie oceniać powołane przez organizatorów jury, w skład którego wejdą: pracownik UwB, dziennikarz radiowy, metodyk języka polskiego, aktorzy

- uroczyste wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce podczas gali V Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom

Kryteria oceny uczestników:

Podczas czytania nowego tekstu będą brane pod uwagę:

 • płynność
 • poprawność
 • wyrazistość
 • modulacja głosu
 • przestrzeganie znaków interpunkcyjnych
 • postawa, zachowanie w trakcie czytania
 • nawiązanie kontaktu ze słuchaczami

Organizatorzy: Chołko Krystyna, Ciszewska Alina, Janikowska Elżbieta, Korsak Katarzyna, Moroz Katarzyna, Skiepko Ewa

 Cool

 

Cool

PAŹDZIERNIK

MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH  

Regulamin konkursu literacko - plastycznego: „Nowe przygody krasnala Hałabały"

Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień i inwencji twórczej dzieci;
 • rozbudzanie pozytywnej motywacji do twórczości własnej;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów;
 • podjęcie działań zgodnych z realizacją kierunki polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016 „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy: Uczniowie klas I – III
 2. Konkurs ogłoszono w dwóch kategoriach:
 • literackiej – formy pracy: bajka, opowiadanie, wiersz, książeczka, komiks itp.
 • plastycznej – forma pracy : praca plastyczna wykonana dowolną techniką, w dowolnym formacie, dopuszcza się prace przestrzenne
 1. Każda praca powinna posiadać dołączony opis zawierający: imię i nazwisko uczestnika, klasa
 2. Jeden uczestnik może złożyć prace w obu kategoriach;
 3. Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie
 4. Podpisane prace należy złożyć do dnia 16 października 2015r. do biblioteki szkolne;
 5. Prace zostaną ocenione prze jury powołanych przez organizatorów konkursu i nagrodzone w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.
 6. prace nagrodzone zostaną zgłoszone do wojewódzkiego konkursu literacko – plastycznego „Nowe przygody krasnala Hałabały” ;
 7. Prace przechodzą na własność organizatorów.

Cool

Regulamin  konkursu czytelniczego  "Czy znasz twórczosć ?"

Cele konkursu:

- Popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich.

- Rozwijanie zainteresowań najnowszą literaturą dziecięcą i młodzieżową.

- Rozwój wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wy

 

Cool

Rok szkolny 2015/2016

Cool